Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Foto: Laila Hoff

Statlig styrte dyretragedier må ta slutt!

God dyrevelferd er et samfunnsgode som er utviklet i en dialog mellom næringsliv, befolkningen og politikere. Som dyreeiere er vi glad for denne kontrakten med stor-samfunnet. Det blir derfor uforståelig at de ansvarlige ved dyretragedier ikke tar sitt ansvar.

De siste dagers dyremassakre utført av Bane NOR legger nye tall til statistikken over dyrepåkjørsler, eller «uønskede hendelser» som det framgår av Jernbanedirektoratets statistikk. Nordlandsbanen har over år toppet statistikken og bak tallene finnes reinsdyr, elg, sau og andre dyr. Bak hvert dyr ligger det sorg og fortvilelse fra dyreeier og lokomotivfører. Bak hver sau og rein er det masse menneskelig innsats, kunnskap og arbeidsglede som knuses sammen med dyrene i statistikken. Elg, hjort og andre banedrepte dyr har selvfølgelig også en egenverdi, og det er ubegripelig at ingen klarer å stoppe togets herjinger! Det er derfor godt at også storsamfunnet reagerer på de gjentagende hendelsene.

Dyrene er både vårt levebrød og en viktig del av vår livsstil. Vi blir følelsesmessig bundet til det levende livet. I Nordland Bonde-& Småbrukarlag har vi stor oppmerksomhet på bondens psykiske helse og å bruke støtteapparatet for å forebygge dyretragedier på gårdsnivå. En reineierfamilie har også rett til god psykisk helse. Nå krever vi at regjeringen ved samferdselsministeren tar sitt ansvar for å forebygge!

Regjeringen har kunnskapsgrunnlaget. Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har allerede lagd en rapport som beskriver tiltak.  Konklusjonen er entydig: dersom samfunnet fort og effektivt vil stanse dyrepåkjørslene er det kun viltgjerder, av tilstrekkelig lengde og høyde, som er effektive. Siden samferdselsministeren også har ansvar for veiene er det naturlig å planlegge felles tiltak for Nordlandsbanen og E6 der det kreves.

Vi har fått nyheten om at arbeidet med gjerding skal starte i 2018. Vi trenger en plan for rask gjennomføring langs hele Nordlandsbanen, en plan hvor tiltak synliggjøres gjennom bevilgning i kommende statsbudsjett. Først da tar regjeringen sitt ansvar med å forebygge dyretragedier! Vi ber om respekt for dyr og utøvere i alle primærnæringer, både lokalt og globalt. Mister vi reinnæringa, blir vi et fattigere samfunn.

Astrid T. Olsen, Nordland Bonde-& Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as