Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Foto: Ingjerd Hagen

Velkommen til årsmøte!

Fylkesårsmøtene våre har alltid faglig/politisk innhold, i tillegg til vanlige årsmøtesaker.  Har du lyst til å være med?
Velkommen til Skagen hotell i Bodø, helga 15.-17. februar!

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og andre interesserte.
Stemmerett er forbeholdt utsendinger fra lokallagene.
Pris for de ulike møtedelene finnes i vedlegget nederst på siden, møtedeltakere gjør opp direkte med hotellet.

Påmelding gjøres pr e-post innen 1. februar.
Oppgi kontaktinformasjon og hva du skal være med på. 

Spørsmål kan rettes til fylkessekretær Margrethe Figved på e-post,
eller på telefon 93244599.

Program:

Fredag 15. februar
18.00 Rovviltsituasjonen i Nordland
19.00 Fylkeslagets næringsprosjekt
20.00 Middag

Lørdag 16. februar
09.00 Konstituering
           Organisasjonsarbeid: Om NBS, etablering og drift av lokallag
13.00 Lunsj
14.00 Politisk plattform: Klima og miljø
           Klimaforhandlinger, dyrking av myr, klimaregnskap på gårdsnivå
           Debatt
16.00 Kaffepause
17.00 HMS/Psykisk helse: Bondens møte med Mattilsynet, møteplasser
17.30 Presentasjon av innkomne saker
19.00 Møteslutt
20.00 Festmiddag

Søndag 17. februar
09.00 Årsmøtesaker
13.00 Lunsj
14.00 Vel hjem!

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmøte 2019, program og priser
(invitasjon-arsmote-2019.pdf, 57kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as