Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Foto: Per-Anton Nesjan

Venstre svikter igjen

Det er knapt to måneder siden stortinget behandlet den nye landbruksmeldingen. I Næringskomiteens innstilling kom det tydelig frem at Venstre ville ha en offensiv satsing på geitemelk og en utredning av et driftvansketilskudd. Dette gikk Venstre imot på stortinget på fredag. Venstre er blitt regjeringens støtteparti i jordbrukspolitikken. 

I Næringskomiteens innstilling heter det: ”Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mener at det bør vurderes å innføre et driftsvansketilskudd for å gi grunnlag for drift på de mest tungdrevne arealene i landet. Partene i jordbruksavtaleforhandlingene bør avklare spørsmålet og eventuell innretning”.

Når det gjelder geitmelk og oppkjøpsordninger heter det videre: ”Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti vil ha en mer offensiv satsing på geitemelk, osteproduksjon m.m., for å legge til rette for økt konsum i stedet for en oppkjøpsordning”.

MEN hva gjør Venstre når disse spørsmålene behandles i Stortinget i forbindelse med jordbruksoppgjøret? På fredag 19.6. voterte Stortinget bl.a. over romertallforslag II OG IV I INNST. 445 S (Jordbruksoppgjøret).

-Romertall II lyder: Stortinget ber regjeringen utrede og utforme en mulig ordning for et driftsvansketilskudd med sikte på drøftelser i jordbruksoppgjøret 2018.

-Romertall IV lyder: Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette en oppkjøpsordning for geitmelkkvoter i 2017 og 2018.

Venstre stemte mot begge forslagene! Dette til tross for at de altså for knapt to måneder siden var for. Venstre svikter igjen. Venstre er blitt regjeringens støtteparti i jordbrukspolitikken. Vi håper Venstre sine politikere på Stortinget vil begrunne sin vingling. Det skal bli mange muligheter til å spørre dem om dette i valgkampen. Er det venstrefolk i Nordland som kan forklare vinglingen og forklare hva Venstre egentlig vil med jordbruket?


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as