Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Årsmelding

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2018
(arsmelding-nordland-bs-2018.pdf, 11MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2017
(arsmelding-2017.pdf, 10MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2016
(arsmelding2016.pdf, 12MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2015
(arsmelding2015.pdf, 17MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2014
(arsmelding2014.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2013
(arsmelding2013.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2012
(arsmelding2012.pdf, 3MB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan for NBS 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 234kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as