Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Fra Årsmøtet i 2017, ved HILDURS URTERARIUM

Velkommen til Årsmøte i Nordland Bonde og Småbrukarlag 2017

Årsmøtet i Nordland Bonde og Småbrukarlag avholdes på Skagen Hotell i Bodø; 23-25 februar. Påmelding sendes til

Kristin Green Johnsen,

e-post: kristingreenjohnsen@gmail.com

Frist for påmelding er 13. februar.

Program:

Dag 1: Fredag 23 februar

Tema: "Rovvilt i Nordland - problem og muligheter"


17:00
Velkommen v/Rovviltsutvalget, Terje Nystadbakk

17:10 Fylkesmannen, Øyvind Skogstad

17:30 Roviltsnemda, Monika Sande

17:50 Bachelor i sosialt arbeid, Ann-Guro Hansen;

"Hvordan livskvaliteten til beitebrukere endres ved tap av beitedyr til rovvilt"

18:20 Pause

18:30 Debatt

19:30 Oppsummering

19:40 Avslutning

20:00 Middag 

 

Dag 2: Lørdag 24 Februar

Tema: Ny Landbrukspolitikk

09:30 Velkommen v/Fylkesleder, Astrid Tove Olsen

09:40 Konstituering v/Fylkessekretær, Kristin Green Johnsen

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder, møtesekretær, og to til å underskrive protokollen

3. Valg av redaksjonskomité

10:00 Innledning v/ Nordland Fylkeskommune, Britt Kjensli

"Landbruksplanen i Nordland"


10:20 Arealpolitikk v/Fylkesmannen, Magne Totland

"Jordvern i den kommunale arealplanen"


10:40 Innspill v/Fylkesleder, Astrid Tove Olsen

10:50 Pause

11:00 Gruppearbeid

12:20 Oppsummering

13:00 Lunsj

14.00 Et historisk tilbakeblikk v/Birthe Lykkegaard:

"Arbeider og Småbrukerbevegelsens kampvilje - Hvordan klarte de å bygge en av Nordlands sterkeste organisasjoner?".

14:30 Via Campesina v/Marielle de Roos

14:45 Fagforbundet

15:00 Pause

15:15 Organisasjonsopplæring v/Katrine Kinn, Organisatorisk nestleder i NBS

18:00 Avslutning

20:00 Middag

 

Dag 3: Søndag 25 Februar

09:30 Årsmøte

Årsmøtesaker:

4. Godkjenning av saksliste

5. Årsmelding

6. Regnskap - debatt

7. Arbeidsplan

8. Budsjett - debatt

9. Innkomne saker

10. Uttalelser - presentasjon v/redaksjonskomitéleder - debatt

11. Valg - presentasjon v/valgkomitéleder, Terje Nystadbakk

12:00 Avslutning v/leder

12:30 Lunsj

13:30 Årsmøte slutt

 

Priser på overnatting og deltakelse på Skagen Hotell:

Enkeltrom: kr. 795,- per døgn.

Dobbeltrom: kr. 1095,- per døgn.

Kaffe/te/frukt/kake, fredag: kr. 75,- per pers.

Konferansepakke inkl. lunsj: kr. 395,- per person per dag (lørdag/søndag)

3 retters middag: kr. 475,- per person.

 

Påmelding sendes;

Kristin Green Johnsen

Grønnlia 7

8030 Bodø

Tlf: 97969599

e-post: kristingreenjohnsen@gmail.com 

 

Påmeldingsinformasjon må inneholde:

Navn på deltaker, hvem du representerer (lokallag, etc)

Behovet for overnatting/rom

Konferansepakker

Deltar/deltar ikke på middag: Eventuelle allergier; lactose, gluten etc.

Frist for påmelding 13 februar!


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as