Kontakt oss

Astrid Tove Olsen, fylkesleder

E-post: astridtoveolsen@gmail.com
Mobilnummer: 952 79 775

Fylkessekretær

Astrid Tove Olsen fungerer som fylkessekretær inntil ny fylkessekretær tiltrer.  

Eirin Ingeborg Bjune, Kontaktperson Inn på Tunet
E-post: e.bjune@online.no
Mobilnummer: 900 90 373

Pressebilder

Foto: Per-Anton Nesjan


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as