Kontakt oss

Astrid Tove Olsen, fylkesleder

E-post: astridtoveolsen@gmail.com
Mobilnummer: 952 79 775

Lise Hjelmseth, fylkessekretær
E-post: Nordbs@online.no
Mobilnummer: 955 28 318

Eirin Ingeborg Bjune, Kontaktperson Inn på Tunet
E-post: e.bjune@online.no
Mobilnummer: 900 90 373