Framtidsbonden Anne Saglien

I serien "Framtidsbonden" presenterer vi bønder og småbrukere som satser i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin ånd. Gjennom disse portrettene viser vi også at NBS sin politikk er framtida for norsk landbruk. Denne gangen kan du bli bedre kjent med framtidsbonden Anne Saglien"

Framtidsbonden Anne Saglien - les hele saken


Et løft for svinenæringa

Svinekjøtt er en naturlig del av norsk kosthold og dermed en viktig del av norsk landbruk. Motti og flesk er nasjonalretten i den skogfinske kulturen, og dette fører til at utfordringene i svinenæringa står svært nær.

Et løft for svinenæringa - les hele saken

Frokostmøte med Aps medlemmer i Næringskomiteen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortsetter møtene med de politiske partiene med plass på Stortinget for å drøfte situasjonen i norsk jordbruk, prioriteringer og mulige løsninger for kommende jordbruksoppgjør, operasjonalisering og konkretisering av Stortingsmerknader, samt samspill om politikkutvikling. Torsdag kom Aps medlemmer i Næringskomiteen til frokost hos NBS


Møte med Bjørnar Moxnes, stort.repr. Rødt

NBS møtte mandag også Rødt. Bildet viser leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

Framtidsbonden Gunvor og Anders Østlund

Vi driver en kombinert svineproduksjon på heltid med 65 årspurker i 7 ukers puljedrift med 24 purker i pulja. Østre Grøtting har 200 da. jord og leier 400 da. som drives økologisk med korn og grasproduksjon og ca. 2000 da. skog.

Framtidsbonden Gunvor og Anders Østlund - les hele saken

Landbruket trenger kvinner!

Ei næring som bare snakkes om blant menn, taper. Ei næring som bare rekrutterer blant halvparten av folket, taper. Ei næring som produserer varer der kvinner er majoriteten blant kjøperne og minoriteten blant produsentene, taper. Landbruk er ei politisk næring, og taper dersom engasjementet blant kvinnelige folkevalgte mangler. Kvinner kommuniserer lettere med andre kvinner. Min påstand er: Landbruket trenger kvinner!

Landbruket trenger kvinner! - les hele saken

Framtidsbonden Therese Rudi

Jeg er 27 år og skal om noen år ta over hjemgården Gudbrandsstugua i Ringebu i Gudbrandsdalen. Jeg har vært medlem og aktiv i NBS siden jeg var 17, men da jeg var 14 år var bonde det siste jeg skulle bli.

Framtidsbonden Therese Rudi - les hele saken

Framtidsbonden Birger Bull & Co

I serien "Framtidsbonden" presenterer vi bønder og småbrukere som satser i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin ånd. Gjennom disse portrettene viser vi også at NBS sin politikk er framtida for norsk landbruk. Denne gangen kan du bli bedre kjent med framtidsbonden Birger Bull som driver Bull gård på Ringvassøya i Troms:

Framtidsbonden Birger Bull & Co - les hele saken

Høring i Stortingets energi- og miljøkomite vedrørende Meld. St. 41 (2016 – 2017)

Norsk landbruk og Norges import av mat og fôr-råvarer er meget avhengig av klima. De klimaendringene vi allerede har fått i Norge med mer regn og mer ekstremregn vår, sommer og høst, gir nye og økte problemer med å ta stabile avlinger av god kvalitet.

Høring i Stortingets energi- og miljøkomite vedrørende Meld. St. 41 (2016 – 2017) - les hele saken

Behold nasjonal energisuverenitet – nei til EUs energiunon og ACER!

Regjeringens forslag om at Norge skal slutte seg til EUs energiunion og energibyrå ACER, ligger til behandling i Stortinget og skal etter planen behandles 22. mars.

Norsk Bonde og Småbrukarlag krever at våre folkevalgte avviser forsøket på å underlegge vårt land EUs energibyrå. ACER-forordningen, forordningen om grensekryssende krafthandel og elmarkedsdirektivet i EUs tredje energimarkedspakke må avvises.

Behold nasjonal energisuverenitet – nei til EUs energiunon og ACER! - les hele saken

Møte med Per Espen Stoknes, stort.repr. MDG

Norsk Bonde- og Småbrukarlag møter for tiden alle de politiske partiene med plass på Stortinget for å drøfte situasjonen i norsk jordbruk, prioriteringer og mulige løsninger for kommende jordbruksoppgjør, operasjonalisering og konkretisering av Stortingsmerknader, samt samspill om politikkutvikling.

Møte med Per Espen Stoknes, stort.repr. MDG - les hele saken

Seminar om agroøkologi

Hva er agroøkologi, hvilken betydning kan det få, og hva mener norske organisasjoner om det? More and Better Network i samarbeid med Norges Vel inviterer til seminar om agroøkologi med enkel lunsj med mingling fredag 16. mars kl 10-14. Marielle de Roos, styremedlem i NBS, er en av innlederne.

Seminar om agroøkologi - les hele saken

Foran jordbruksforhandlingene 2018

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar imot innspill til Jordbruksforhandlingene 2018 gjennom ulike representanter for alle produksjoner. Flere dager må til for å få med alt og alle. 5. mars var bl.a. Norsk Landbruksrådgivning på besøk for å fremme sine forslag.

Teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd i jordbruket !

En arbeidsgruppe bestående av avtalepartene i jordbruket konkluderer med at det er teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd knyttet til bratthet og teigstørrelse.

Teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd i jordbruket ! - les hele saken

Unngå overproduksjon på storfekjøtt!

Uten forbedringer og tiltak er vi på veg inn i overproduksjonssituasjon for storfekjøtt. Det vil næringa tape stort på», advarer leder Merete Furuberg i NBS

Unngå overproduksjon på storfekjøtt! - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as