Matnyttig

 

Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling. 

REKO info

Kontakt

Prosjektleder Rebekka Bond

e-post: 
rebekka@smabrukarlaget.no

tlf: 22005917 / 45059671

 

 

 

 

 

 

Norsk Bonde og Småbrukarlag er pådriver for verdiskaping og utvikling i matproduksjonen gjennom lokal foredling og omsetting. Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Gjennom Matnyttig prosjketet vil vi blant annet holde  mobiliseringsmøter som skal bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerene gode matopplevelser. Gjennom moboliseringsmøtene skal vi motivere og orientere produsenter blandt annet om virkemiddelapparatet  for bedriftsutvikling i landbruket skape rom for nye nettverk. Prosjketet er delfinansiert gjennom Utviklingsprogrammet som forvaltes av Innovasjon Norge. 

 

 

Matnyttig

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har nylig startet opp et treårig mobiliseringsprosjekt 'Matnyttig'. Prosjektet skal styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos" gamle" og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelsgårder.

Matnyttig - les hele saken

Støtte til fylkeslag og lokallag som arrangerer Matnyttigmøter

Lokalmat er i vinden som aldri før. Den økte etterspørselen etter lokalprodusert mat gir nye muligheter for småskalaprodusenter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for å styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos" gamle" og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelsgårder. Et viktig virkemiddel vil være å støtte aktive nettverk som utveksler erfaringer og kompetanse.

Støtte til fylkeslag og lokallag som arrangerer Matnyttigmøter - les hele saken

Møte om andelsbruk i Sør-Gudbrandsdalen

Øyer/ Tretten, Gausdal og Fåberg Bonde og Småbrukarlag inviterer til gratis møte om ANDELSBRUK I SØR-GUDBRANDSDALEN.

Møtet er på Hjørnekafeen ved Segalstad brua mand 12. juni 2017, kl 19.00

Andelslandbruk er i vinden og vi ønsker å finne muligheter for å etablere et andelsbruk i nærheten av Lillehammer. Vi inviterer produsenter, gartnere, potensielle andelshavere, kokker og alle som har interesse for lokal mat basert på lokale ressurser til inspirasjonsmøte. Vi har spennende innlegg fra produsenter som har god erfaring med å legge om deler av driften til andelsgård.

Møte om andelsbruk i Sør-Gudbrandsdalen - les hele saken

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as