omvisning på Andelslandbruket på de Haes Gartneri

Småskala grønnsaksproduksjon

Hittil har vi sett at ferske varer som frukt og grønt faller utenom mange tiltak for lokalmatsatsingen. Samtidig ser vi økt etterspørsel etter lokalproduserte grønnsaker. Direktoratet har påpekt at etterspørselen etter norske grønnsaker særlig økologiske er større enn dagens produksjon. Denne situasjonen gir muligheter for produsenter som vil dyrke frukt og grønt. De siste årene har vi sett en trend på at flere produsenter satser på småskala grønnsaksproduksjon, der grønnsakene blir solgt direkte til kunder. Vi ønsker å sette fokus på økt norsk grønnsaksproduksjon, tilpasset dagens produsenter og marked.

Markedshage

Dyrk bedre, ikke større!

En modell som vi vi rette lyset mot er Markedshage (Market Gardening) som er en benevlese på en produksjonsform som kommersialiserer småskala grønskasproduksjon med direktesalg som distribusjonsform. En markedshage er en bedrift som tilbyr et bredt spekter og forutsigbar tilførsel av ferske grønnsaker, frukt og bær med stabile leveringer av varer gjennom hele den lokale vekstsesongen.

Markedshage modellen representerer innovasjon innenfor småskala grønnsaksproduksjon med mål om et mer kostnadseffektiv drift med høy kvalitet i alle ledd. Modellen har videreutviklet og optimalisert eksisterende teknologier og prosesser, med mindre forbedringer tilpasset dagens marked.

Erfaringer viser at det er mulig å produsere grønnsaker på en kostnadseffektiv og lønnsom måte på et mindre areal. Trenden de siste 50 årene med mye fokus på store arealer, volum, høy kjemikaliebruk som eneste måte å kunne leve av å dyrke grønnsaker på er nå i ferd med å snu i Norge. En markedshage trenger ikke investeringer på lik linje med volumproduksjon av grønnsaker, da en markedshage baserer seg i stor grad av enklere redskap og maskiner. Det er utviklet teknologi i flere land som er med å effektivisere produksjonen å øke lønnsomheten. Etterhvert som det nå blir flere produsenter som staser på denne driftsmodellen i Norge blir det enklere å skaffe disse verktøyene. Lave driftskostnader i form av mindre investeringsbehov gjør at denne produksjonsformen blir mindre økonomisk sårbar. Markedshager brukes også under benevnelsen regenerativt landbruk med referanse av at det ikke pøyes. 

 

Viktige element i en markedshage:

●             Bruk av redskap som senker investeringsbehovet 

●             Høy arealeffektivitet

●             Produksjon uten pesticider 

●             Ingen eller minimal jordbearbeiding

●             Bruk av kompost

●             Organisk gjødsel

 

Noen linker til videre lesing: 

Markedshager i Norge

Bossgården   

The Market Gardener | JM Fortier | Six Figures Farming for Small Plots | Grow Better Not Bigger.

 

Andelslandbruk

Mange bønder ser på andelslandbruk som en interessant omsetningskanal av grønnsaker. 

Andelslandbruksprosjketet hos Økologisk Norge koordinerer nettverket for andelslandbruk i Norge.  

Internationalt nettverk for andelslandbruk URGENCI 

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as