inspiratorer

Hei

Som prosjektleder for lokalmatprosjekt Matnyttig til Norsk Bonde og Småbrukarlag og dialog med våre samarbeidspartnere i Bondens Marked, Hanen, Norsk Gardsost og Andelslandbruksprosjektet i Oikos, Lokalmat.no (Matmerk) valgt ut 15 inspiratorer som vil være med å skape engasjement. 

 

Å være inspirator innebærer å representere og presentere mangfoldet i Norsk matkultur og bidra med erfaringsformidling til andre lokalmatsprodusenter som vil satse. Lokallag og fylkeslag i NBS skal arrangere nettverksmøter og mobiliseringsmøter som skal inspirere flere produsenter til å satse på lokalmat, foredling og andelslandbruk. Å være inspirator vil bety at du blir spurt om å holde innlegg på mobiliseringsmøter som vi arrangerer i 3 år fremover. Inspiratorene skal fortelle deres historie og faktorer som har gjort at de har klart å omstille gårdens produksjon og satset på lokalmatsbedrift. Inspiratorene blir honorert for jobben og vi dekker alle kostnader i forbindelse med bidragene. Vi tenker at inspiratorene ønsker å fortelle sin historie og treffe produsenter og skape entusiasme ved å takke ja til å holde innlegg på møter. Mange av Inspiratorene vi engasjerer er travle mennesker og hvor mange ganger hver enkelt bidrar er opp til inspiratorene selv og hva som er praktisk gjennomførbart. 

Vi arrangerer også et innovasjonsseminar i forbindelse med landsmøte årlig der vi tar opp utfordringer og utviklingsmuligheter for lokalmatprodusenter med mål om å finne gode og virkningsfulle strategier og løsninger som skal komme mange lokalmatbedrifter til gode. NBS arrangerer også Smaken av hele Norge i forbindelse landsmøte der hvert fylke presenterer sin lokalmat og matkultur, og det skal smakes inspirere og engasjere.

Kort om Matnyttig

Gjennom ‘Matnyttig’ ønsker Norsk Bonde- og Småbrukarlag å være en pådriver til nyskaping i landbruket og stimulere til et nasjonalt engasjement rundt Lokalmat og Andelslandbruk. Selv om lokalmatprodusenter opplever medvind med et stadig voksende marked vil ikke rekruteringen av nye produsenter skje uten litt drahjelp. NBS har blitt tildelt midler gjennom matprogrammet for å styrke rekruteringen av og kompetanseoppbygging hos” gamle” og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelsgårder. Prosjektet skal sette lys på hvilken rolle lokalmat kan ha for lokalsamfunn og hvilke muligheter det kan gi til de enkelte gårdene og familiene som driver dem.

Vi tror at dette kan få flere produsenter til å fortsette drift og at denne form for matproduksjon skaper arbeidsplasser og levende bygder som vil være en berikelse i Norge og får en enda viktigere rolle i næringsutviklingen i fremover. Vi vil også ta opp temaer som løfter frem vår matkultur og de unike matregionene, der private, kommersielle og offentlige aktører blir engasjert for å bidra til å skape og utvikle matkulturen i samarbeid med produsentene.


Kontakt:

Rebekka Bond

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

e-post: rebekka@smabrukarlaget.no

tlf: 22005917 / 45059671


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as