REKO-RINGER Matnettverk - Lokalmat direkte til kunden via Facebook

 REKO-ringer 

I disse dager lanseres det en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsentene å selge varer lokalt direkte til kunden. REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig, med mål om å øke lokalmatproduksjonen i Norge, stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

REKO-RINGER Matnettverk - Lokalmat direkte til kunden via Facebook - les hele saken

AKTIVE REKO-RINGER I NORGE

Siden første lansering av rekoringer november 2017 har det blitt opprettet mange reko-ringer i Norge.

Her skal vi ha en oppdatert liste over aktive rekoringer der man kan handle fra lokale produsenter uten mellomledd.

Ønsker man en reko ring der man bor og ikke finner den på listen her kan man enkelt opprette en reko ring. Det er en del ringer som er i planleggingsfasen så lurt å forhøre deg litt rundt før man finner på kruttet. 

AKTIVE REKO-RINGER I NORGE - les hele saken

REKO-RING FAKTA

Hva er en reko-ring 

En Reko-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer på en felles Facebook-side. Reko-ringen har et fast sted hvor kjøpere og selgere møtes. Kundene forhåndsbestiller varer på via Facebook-siden. Det er ingen mellomledd og produsenten får 100% av salgssummen.

REKO-RING FAKTA - les hele saken

Naturens verden 21.01 P1

Hør om reko-ringn og unike produkter som selges direkte til kunden via Facebook Naturens verden 

Grøndalen gård i Akershus har dyrevelferd i høgsetet, og lagar eige meieriprodukt, Nyr, som dei sel både til kokkar og private. No kan bønder og lokalmatprodusentar også selje varene sine direkte til forbrukarar gjennom lokale Reko-ringar på Facebook. Oslo-kokkar har kome til Grøndalen gård for å mjølke og smake seg fram til stjernekua i fjøset, det har gitt restaurantsuksess. 

Hør sendingen her 

Finn en reko-ring i nærheten av deg på REKO-RINGN NORGE facebook. 


 

 

Småbrukernes ”comeback” 

I forrige nummer av Bonde og Småbruker blei leserne introdusert for REKO-ringer. Nylig var lokale matprodusenter på Romerike samla på Hvam, i regi av Sørum og Nes Bonde- og Småbrukarlag, til åpen møte om REKO-ringer.

REKO-ringer har utspring fra Frankrike og blei introdusert i Finland av Thomas Snellman i 2013. Navnet REKO står for ”rejäl konsumtion”, som vel kan oversettes med virkelig eller naturlig forbruk. En handelsmodell basert på direkte kontakt mellom forbruker og matprodusenter, uten fordyrende mellomledd. I Frankrike er tilsvarende organisert gjennom AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, Foreninger for opprettholdelse av bondebruk. 

(fra Bonde og småbruker November 2017)

- les hele saken

REKO Studietur i september 2017

Arbeidet med å få flere bønder til å starte med lokalmat har tatt en liten uventet vending. Vi fortsetter med mobiliseringsmøter og motiverende kurs for produsenter, men nå har vi vært på besøk hos våre naboer i Øst, nemlig svenskene og sett på hva som har satt lokalmatprodusenter i bevegelse. Her er produsenter og kunder i sving på helt vanlige ettermiddager, på parkeringsplasser, grusbaner og torg. Produsentene samler seg med biler med åpne bakluker og hundrevis av kunder strømmer til for å hente sine forhåndsbestilte varer. Utleveringen er ferdig allerede etter en time, i andre ringer varer utleveringen kun en halvtime.

REKO Studietur i september 2017 - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as