Foto: Leonid Rødsten

Småbrukernes ”comeback” 

I forrige nummer av Bonde og Småbruker blei leserne introdusert for REKO-ringer. Nylig var lokale matprodusenter på Romerike samla på Hvam, i regi av Sørum og Nes Bonde- og Småbrukarlag, til åpen møte om REKO-ringer.

REKO-ringer har utspring fra Frankrike og blei introdusert i Finland av Thomas Snellman i 2013. Navnet REKO står for ”rejäl konsumtion”, som vel kan oversettes med rettferdig handel. En handelsmodell basert på direkte kontakt mellom forbruker og matprodusenter, uten fordyrende mellomledd. I Frankrike er tilsvarende organisert gjennom AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, Foreninger for opprettholdelse av bondebruk. 

(fra Bonde og småbruker November 2017)

Imponerende utvikling

Prosjektleder Rebekka Bond i NBS-prosjektet ”Matnyttig” har sett østover og mener norske bønder kan ha stor glede av alternativ kanal til forbrukerne. I Finland har REKO-ringer utvikla seg raskt til en suksess.

– Vi starta opp i 2013. Da hadde vi 15 produsenter og 400 kunder. Året etter økte det til 750 produsenter og 12 000 kunder. Siste året, 2016, hadde vi 3 700 produsenter og 250 000 kunder. Anslagsvis blei det i 2016 omsatt for nærmere 300 millioner kroner gjennom REKO-ringer i Finland, sa Thomas Snellman.

– Dette viser at meldingene om svakere økning i omsetning av lokalmat her til lands nok ikke helt stemmer. Det stopper kanskje litt opp gjennom dagligvarekjedene, men det er mange alternative kanaler. Og dette vil nok gi et ekstra løft, sa styremedlem i NBS Marielle Vink de Roos.

– Gjennom REKO møter produsenten forbrukerne, som på Bondens Marked. Det gir alltid et løft. Dette handler egentlig om matmakt. Det gir ikke minst mer makt til forbrukeren som står friere til å velge blant mer enn det dagligvarekjedene tar inn til sine butikker.

Fortsetter i Sverige

Oskar Lorentzon fra Vestra Gøtland i Sverige er sjøl lammeprodusent og rådgiver for lokalmatprodusenter.  Han kunne fortelle om en like stor suksess i Sverige. De starta først i fjor, men har allerede sett en eksplosjon både i antall REKO-ringer, antall produsenter og antall forbrukere.

– Bare fra januar i år til nå har vi har vi i ringen i Borås økt fra 17 medlemmer til 6700 medlemmer. På siste utdeling blei det omsatt for 127 000 kroner på en times handel, sa han.

– Vi har sett leverandører som stiller opp med sitt produkt, men som siden ikke kommer tilbake fordi alt er utsolgt. Man skal være obs. Følg med på markedet. Vi har opplevd mange ganger at leverandørene ikke kan levere alt som er etterspurt.

Facebook-side

Både i Finland og Sverige er REKO-ringene organisert med egen facebook-side. En er administrator for nettsida. Produsentene legger ut sine produkter og kundene som er med i ringen legger inn sine bestillinger. Oppgjøre kan gjøres direkte når varene bytter eier. Snellmann fortalte at kontanter er mest vanlig i Finland, men antar at Vips kan være et alternativ i Norge.

REKO er for både stor og liten produsent. Lorentzon kunne fortelle om en stor blomkålprodusent som sto igjen med store deler av avlinga da kjeden han hadde avtale med ikke kunne ta i mot mer.

– Han sto fram i lokalavisa og fortalte at han nå måtte pløye ned resten av avlinger. Vi tok kontakt og foreslo at han prøvde å legge kålen inn på REKO-ringer. Han var skeptisk i utgangspunktet, men så i ettertid at alt som han ville pløye ned i stedet ga en meget god ekstrainntekt gjennom REKO-ringen.

Avtaler tid og sted

REKO-ringen er basert på lokal tilhørighet. De som er med avtaler møtested og møtetid. En halvtime på ettermiddagen, en gang i uka eller hver annen uke, er vanlig. Gjennom nettsida er varene tilbudt og kjøperne gjør sine bestillinger. Når de møtes på utsalgsstedet går handelen unna på et øyeblikk.

– Alle steder kjører bonden til treffstedet i ringen med full bil. Etterpå kjørere han hjem igjen med tom bil og full lommebok, sa Oskar Lorentzon.

Med flere lokale ringer i rimelig nærhet kan både forbrukere og produsenter finne nye kontakter og større marked om treffetiden legges forskjellig.

Godt tillegg

Entusiasmen på Hvam var stor, og ringer er allerede avtalt. REKO-ring Årnes og REKO-ring Lillestrøm blei nevnt. Mye tyder på at REKO kan utvikle seg fort i Norge som den har gjort i Finland og Sverige.

Den nye salgskanalen kan være et godt supplement til de alternative salgskanalene som allerede finnes. Marielle Vink de Roos, som sjøl er osteprodusent, er fast på Bondens Marked, men kan godt tenke seg at REKO-ring kan være en god salgskanal i tillegg der ringene finnes.

– I Norge i dag omsettes det for 67 millioner kroner på Bondens Marked. I snitt selger hver bonde for 17 000 kroner per salgsdag. For oss i Nord-Norge ligger snittet noe lavere, om lag 10 000 kroner per salgsdag.

På møtet på Hvam var også Alexandra Devik fra OIKOS og orienterte om andelslandbruk som en annen mulighet for å nå nye kunder. Hun fortalte også om Oslo Kooperative som starta opp i 2013

– Det har noe til felles med REKO-ringsystemet, men er basert på at kundene betaler i årsavgift til administrasjon. De bestiller en grønn pose, eller pose med meieriprodukter eller med kjøtt. Alt er forhåndsbetalt og vi i administrasjonen gjør opp med produsentene. Men her er det en del organisering og systemet er avhengig av at frivillige stiller opp både på pakking av posene og til å være på våre tre utdelingssteder en gang hver annen uke, sa hun.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as