Hvorfor REKO?

Fordeler for kunder og produsenter

Varene i hver enkelt REKO-ring er helt unike. REKO-ringen gjør det mulig for lokale bønder og mathåndverkere å selge varer uten mellomledd. Etterspørselen vil påvirke tilbudet i de ulike ringene, og kunder oppforders til å etterspørre varer de ønsker. Sammen skaper lokale produsenter og kunder fremtidens matkultur. 

Hvorfor kunder velger reko
 • Ingen mellomledd
 • Støtte lokale småskala produsenter
 • Kvaliteter som ikke finnes i dagligvarehandelen
 • Dyrevelferd
 • Åpenhet og gjennomsiktig og kunden ser hvor maten blir produsert.  
 • Kortreist
 • Sosialt
 • Produkter fra økologiske og bærekraftig produksjoner  
 • Direkte kontakt med produsent

Fordeler for produsent

 • Bedre lønnsomhet 
 • Utvide kundegruppe 
 • Fleksibilitet 
 • Forhåndsbestillinger 
 • Ubyråkratisk
 • Lett å komme i gang
 • Man kan bygge opp en produksjon i sitt eget tempo, med kunder lett tilgjengelig.
 • Erfaringsutveksling og nettverk blant produsenter
 • Ingen mellomledd
 • Ingen binding
 • Synlighet 
 • Kundekontakt 
 • Felleskap 

Historie

 • 2012- Thomas Snellman på studietur til Frankrike for å se nærmere på direktesalg gjennom matnettverk AMAP (Asosiation pour le maintien d’une agriculture paysanne’ )
 • 2013- Inspirert av den franske Modellen AMAP ble REKO opprettet og første pilotprosjekt med to aktive reko-ringer med en omsetning på 80 000 euro 2013 i Österbotten i Finland.
 • 2014- i Utløpet av 2014 var det 17 aktive tinger der det ble initiert en nasjonal koordinering av rekoringene.
 • Mot slutten av 2015 er det opprettet 90 REKO ringer i Finnland
 • 2015 Thomas S. vant en pris for Årets Nærmahandling for initiativet med rekoringer.
 • 2016 – rask vekst med over 250 rekoringer og 3700 produsenter med i de ulike reko-ringene. Kunder i rekoringene har økt til over 250 000 med en omsetning på 30 000 000 €.
 • Høsten 2016 lanseres rekoringer til Sverige med noen få aktive ringer.  
 • 2017  etableres det over 50 rekoringer i Sverige med over 100 000 kunder i gruppene i utløpet av 2017.
 • 2017 – Thomas S. vant Emblaprisen for Nordiske Matentreprenør august 2017 . Flere ringer etableres og det er beregnet en totalomsetning i 2017 til å ligge på rundt 40 000 000€ i Finland.
 • 2017 – Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar REKO ringer inn lokalmatprosjektet ‘Matnyttig’ med mål om å  etablere rekoringer i hele Norge. REKO ringer ble lansert i Norge med hjelp fra Thomas S. og Oscar L. Oktober 2017.
 • Norgeslansering  lansering av en rekoring var i slutten av November 2017. Utløpet av 2017 er det 3 aktive  reko-ringer i Norge med til sammen ca. 4300 kunder tilknyttet gruppene.  

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as