Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

REKO-RINGER

Lokalprodusert mat, uten mellomledd.

I disse dager lanseres det en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsentene å selge varer lokalt direkte til kunden. REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

Hva er en REKO-RING

REKO er en salg- og distribusjonsmodell for lokalmat. REKO står for noe slikt som rettferdig konsum. Det er ingen mellomledd og produsenten får 100% av salgssummen. REKO modellen ble opprettet i Finland og har siden opprettelsen i 2013 fått et stort omfang og det er nå 4 000 produsenter, 300 000 kunder som deltar med en omsetning på 40 000 000 euro bare i Finland. Tallene kommer fra grunnlegger Thomas Snellman som var her i oktober for å hjelpe Norsk Bonde- og Småbrukarlag i gang med etableringen i Norge. 

Reko-ringens Facebook gruppe fungerer som en kontaktplattform mellom forbrukere og lokale produsenter i området rundt utleveringsplassen, uten mellomledd. Ved å kutte flere mellomledd, sikrer distribusjonsformen økt lønnsomhet for produsenten, samtidig som det tilrettelegger for at kunder som ønsker å kjøpe lokalprodusert mat kan gjøre det på enkel og effektiv måte.

 Tre grunnprinsipp i en Rekoring 
  1. Det er ikke tillatt med noen mellomledd i salgsnettverket.  Produsentene må selv stå for salg av sine varer.
  2. Det skal ikke være noen form for medlemsavgift fra hverken produsenter eller kunder. Dette betyr at utleveringsstedet må kunne brukes uten leieavgifter. Administrativt arbeid knyttet til Facebook-siden og utleveringer må baseres på frivillig innstas fra kunder og produsenter.
  3. Produsenten er selv ansvarlig for og forpliktet til å følge regler i forhold til matsikkerhet og regnskap/skatt.

Utover dette har de ca. 400 ulike REKO-ringene i Skandinavia lagt til andre regler som hver enkelt REKO-ring bestemmer. De fleste ringer har regler om at salgsannonsen må utdype i produksjonsmetode i korte trekk, og at det kun er tillatt å selge mat. Noen REKO-ringer tillater også salg av produkter som er knyttet til produksjonen på gården, f.eks. skinn, garn fra egne dyr og grønnsakplanter. Det finnes ingen spesifikke regler i forhold til prising av varer.

Administrering av en reko ring

En REKO-administrator er Facebook gruppens tekniske administrator. En viktig bit for at en reko-ring skal fungere er at det er noen kunder og produsenter som administrere Facebook-gruppen. 

For mer informasjon kontakt: Rebekka Bond, 45059671, rebekka@smabrukarlaget.no


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as