Sonia er en av 40 produsenter som er med på Reko-ringen Borås. Hun og mannen Pierre driver et lite bruk og dyrker grønnsaker som de selger via gårdsbutikken og REKO ringer. Utleveringer i Borås er annenhver uke på en tom parkeringsplass mellom 19.00 og 19.30 Foto: Rebekka Bond

Studietur

REKO studietur til Svergie september 2017

Arbeidet med å få flere bønder til å starte med lokalmat har tatt en liten uventet vending. Vi fortsetter med mobiliseringsmøter og motiverende kurs for produsenter, men nå har vi vært på besøk hos våre naboer i Øst, nemlig svenskene og sett på hva som har satt lokalmatprodusenter i bevegelse. Her er produsenter og kunder i sving på helt vanlige ettermiddager, på parkeringsplasser, grusbaner og torg. Produsentene samler seg med biler med åpne bakluker og hundrevis av kunder strømmer til for å hente sine forhåndsbestilte varer. Utleveringen er ferdig allerede etter en time, i andre ringer varer utleveringen kun en halvtime

VI er i Västra Götaland, og skal treffe Osakar Loretnzon som skal vise oss hvordan Reko-ringer fungerer og vi skal snakke med produsnter for å se om dette kan være noe for våre pordusenter hjemme. 

Første marked vi besøker er i Borås, en torsdag kl 18, det er en lystig stemning til tross for duskregn. 30 produsenter er på plass, med åpne bakluker, biler og kjølehengere er fylt opp med fersk mat. Egg, grønnsaker, kjøtt og fisk, ost, yoghurt og brød, for å nevne noe.  Alt blir plutselig hektisk, og det oppstår små køer ved bilene til produsentene, der produsentene krysser av på bestillingsslisten ettersom kundene får sine varer.  De fleste varene er forhåndsbetalt og i løpet av et blunk er det hele over. Alt vi rekker å si er ‘dette er genialt’. Her finnes det ingen dyre mellomledd og utleveringen skjer raskt. Alle rekker hjem til middag og kundene har sikret seg gode råvarer til hele uka.

Ideen om å reise til Sverige dukket opp under planlegningen av et mobiliseringsmøte på Hvam i Akershus 31 oktober. Vi ønsker å ta opp temaer på møte som kan være til nytte for lokalamatprodusenter i området. I dialog med Magne Stenersen som driver Sander Norstuen gård på Eidsvoll, ble det klart at distribusjon er utfordrende, særlig med ferske varer som trenger rask omsetting.  I mens vi diskuterer tema, nevner Magne REKO, han vet ikke mye, men nok til å vite at det har blitt en hit i Sverige. Etter litt googling og samtaler med svenske administratorer er det helt klart at vi må se nærmere på dette konseptet. Vi drar til Sverige samme uke for å forstå hva REKO er.  

Så hva er nå en REKO-ring? Vi forstår raskt at det hele begynte med Thomas Snellman. Han startet arbeide med Rekoringer i Finland i 2012, etter å ha besøkt en Amap-utlevering i Frankrike, som er det samme, bare med et annet navn.  På det tidspunktet hadde Amap bevegelsen i Frankrike allerede 10 år bak seg. Snellman begynte så med å etablere REKO i Finland, og etter en rekke foredrag og intervjuer tok det ikke lang tid før rekoringer slo an blant finske bønder og forbrukere. I dag 5 år etter, er det 182 rekoringer som har hver sin utleveringsplass med fast tid hver uke. Tilsammen utgjør kundegruppen hele 300 000 medlemmer som har sikret en stødig omsetning for mange småskala produsenter. I 2016 omsatte Finkse produsenter varer for 30 millioner euro gjennom reko-ringer. I Sverige begynte reko-ringer å etablere seg for fullt i mars i år og allerede nå etter bare 7 mnd er det 80 000 svensker som handler lokalmat gjennom 50 ulike Reko-ringe. Ved å kutte mellomledd, sikrer distribusjonsformen økt lønnsomhet for produsenten, samtidig som lokalproduserte varer basert på, etiske og miljøvennlige prinsipp blir lettere tilgjengelig for folk flest. Dette gir en høyere fortjeneste og mange bønder har økt omsetningen betraktelig etter at rekoringene er blitt etablert. 

Etter å ha besøkt en rekke utleveringer og mange produsenter var det ikke noe å lure på. Nå vet vi akkurat hva som skal være tema på møte på Hvam. Vi inviterer Thomas Snellman, som vant Emblaprisen 'Årets Nordiske Matentrepenør' i august 2017 for sitt arbeid med REKOringer i Finland. Bevegelsen han har skapt i snart hele Norden har gitt småskala produsenter et realt comeback, både i sitt hjemland og ikke minst Sverige. I tillegg har vi fått Anna Haugstad Avdem til å komme til møtet. Hun er daglig leder ved lokalmatbutikken Avdemsbue og vinneren av årets lokalmatgründer 2017. Hun skal snakke om hvilke grep som skal til for at lokalmat og næringsutvikling i landbruket kan bli en suksess for bonden. Hva handler kvalitet i alle ledd egentlig om? I tillegg kommer Viktoria Svensson, som er administrator for Sveriges største Rekoring i Skövde, med nesten 8000 medlemmer. Hun forteller om erfaringene de har hatt med produsentenes suksess og fra en administrativ vinkel.

Mer om møtet 31 oktober

På møtet vi vil sette fokus på småskala matproduksjon og muligheter som finnes for alle som produserer lokalmat.  Vi ser at stadig flere produsenter finner alternative veier for distribusjon og produksjon og vil ønsker at næringen skal få et løft ved å etablere flere marked. Vi vil gjøre lokalmat mer tilgjengelig for folk flest og vi vil skape en arena som tilrettelegger for det.

Vi svarer på spørsmålet: hvilke muligheter finnes for produsenter som ønsker å selge varer lokalt, og hvordan kan vi forbedre distribusjonsleddet for de aller minste produsentene?

Vi ønsker å øke verdiskapingen og inntekstgrunnlaget for mindre gårdsbruk. Møtet vil også henvende seg til alle andre som er interessert i bærekraftig, kortreist mat. Vi håper på full sal og fullt trykk 😊

Velkommen

Les mer om møte i Hvam den 31.10

Fakta om lokalmatutleveringer >:

▬          Ubyråkratisk

▬          Lett og komme i gang som produsent

▬          Man kan bygge opp en produksjon i sitt eget tempo, med kunder lett tilgjengelig.

▬          Erfaringsutveksling og nettverk blant produsenter

▬          Ingen dyre mellomledd

▬          Direkte kontakt med kunder.

▬          Kundene henter varer på en effektiv måte.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as