Nyttig ved oppstart og utvikling

Her finner du litt informasjon som kan være nyttig å sette seg inn i når man skal starte eller utvikle en lokalmatprodusjkon.

 

 

Ønsker du å utvikle gården og satse på lokalmat finnes det mye rådgivning og støtte. Mange aktører har dyktige fagfolk i hele landet som hjelper til med det meste og svarer på spørsmål.

Det er et voksende marked og plass til mange nye produsneter som vil satse stort. Ved å benytte rådgivningen kan man gjøre prosessen lettere, mer lønnsom og sikre suksess i alle ledd.

Under finner du en oversikt over landsdekkende aktører som jobber med lokalmat, i tilegg har alle fylkesmenn og kommuner egne matkontakter som gir gode råd til produsenter i sin region.

For å få nytte av rådgivere vil det imidertid kreve at man ikke gir seg til man finner den rette samarbeidspartneren.

Lykke til ;)

 

 

Mattilsynet 

Informasjonsside om regelverket, registrering og godkjenning, skjematenesta, drikkevatn, prøvetaking, kjøtt, mjølk, innlandsfisk og egg og honning. Essensiellt for å lykkes som lokalmatsprodusent.

Kompetansenettverk for lokalmat

Bautaen i norsk rådgivning for lokalmatsprodusenter.  Her vil man finne kontaktinfo til eksperter som kan gi gode råd om produsjon, kvalitet, og regler ved foredling. Det finnes 5 kompetansenettverk som er spredt i alle landets regioner. Det arrenager kurs for både erfarne og ferske lokalmatsprodusenter som vil øke kompetansen innenfor mange ulike mathådtverksfag og tema i hele landet.

Norsk Gardsost er en landsomdekkende organisasjon for norske handverksysteri og gårdsmeieri. De organiserer dei fleste som driver med småskala mjølkeforedling i Norge og danner et sterkt nettverk.


Lag en forretningsmodell

Slik lager du forretningsmodell

 
 

Skal du bringe en ny ide til markedet for første gang, må du ha tenkt gjennom hele forretningsløpet. Du trenger en forretningsmodell.

 

Bondens Marked

Masse nyttig info til alle som vil selge mat på marked.

 Innovasjon Norge

Drøfter lokalmatideer med deg, og arrangerer ulike aktiviteter for deg som vil i gang med lokalmatsproduksjon, eller som vil utvikle nye lokalmatsprodukter. Er du allerede tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Får du hjelp med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk.

 

 

Andelslandbruk er en distrubusjonskanal som kan fungere bra for mange lokalmatsprodusenter. Andelslandbruksprosjektet i oikos har eksperter som hjelper med oppstart og utvikling av andelsgårder.

Markedstjenester

Gjennom tilbudet Markedstjenester jobber Matmerk for å utvikle markedskompetansen hos produsentene gjennom rådgiving, kurs og foredrag. Ut fra din egen situasjonsbeskrivelse jobber vi sammen med deg  gjennom dagsbesøk, veiledning pr telefon og kurs.

Med medlemskap i HANEN får din bedrift tilgang til en mengde fordeler. Blant disse er rabatt på forsikring, synlighet på deres hjemmeside og app og god tilgang til nye kunder og samarbeidspartnere samt et sterkt nettverk. Her får man nyttig rådgiving og hjelp til å øke omsetningen.

Lokalmat.no

Registrer deg som produsent på Lokalmat.no  Her kan du vise frem dine produkter til innkjøpere over hele Norge. Produsentene er selv ansvarlig for å registrere produkter og holde dem oppdatert.


 
 
 

Spesialitet merket Spesialitet-merket er et informasjonsmerke for norskprodusert mat og drikke, basert på de beste lokale råvarene, særegne lokale oppskrifter og laget av stolte fagfolk. Spesialitet-merket viser vei til unike smaksopplevelser. Produkter som bærer dette kvalitetsmerket er laget i Norge og oppfyller fastsatte krav for råvare, produksjonsmetode og/eller oppskrift.

DEBIO

Informasjon om veiledning, kurs og økologisk
sertifisering.

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as