Nettverksmøter

Vi etterlyser flere produsenter som vil starte lokalmatsbedrifter. Bildet viser et mangfold av grønnsaker fra Vie andelslandbruk Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

trykk HER for å laste ned rapportteringsskjema

Trykk HER for mer informasjon om støtte til møter 

Informasjon til INSPIRATORER

REKRUTERINGSMØTER

Lokalmat er i vinden som aldri før. Den økte etterspørselen etter lokalprodusert mat gir nye muligheter for småskalaprodusenter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for å styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos” gamle” og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelslandbruk og andre forbrukerorienterte salgskanaler. Et viktig virkemiddel vil være å støtte aktive nettverk som utveksler erfaringer og kompetanse.

OM MATNYTTIG

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har nylig startet opp et treårig mobiliseringsprosjekt ‘Matnyttig’. Prosjektet skal styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos” gamle” og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelslandbruk. Prosjektet er delfinansiert gjennom matprogrammet som forvaltes av Innovasjon Norge .

Nettverksmøter i ditt område

Kjernen i prosjektet vil være å arrangere nettverksmøter og arrangement omkring lokalmat og andelslandbruk i hele landet. Prosjektleder kan bidra med å arrangere møtene i samarbeid med fylkeslag og lokallag. Hvor møtene holdes er avhengig av NBS sine medlemmers initiativ. Det vil være en kontinuerlig prosess å koble på ildsjeler og andre ressurspersoner inn i prosjektet, og deres rolle blir å skape lokalt engasjement og dra i gang nettverksmøter. Prosjektmidler vil dekke kostnader til møter og arrangement inntil en viss sum og prosjektleder og andre ressurspersoner kan bistå i planlegging og organisering av møter.

Initiativ for å holde møter omkring lokalmat og andelslandbruk kan også komme fra samarbeidspartnere, fylke, kommunene eller andre aktører der vi kobler inn lokallag som medarrangør.