Nettverksmøter

Vi etterlyser flere produsenter som vil starte lokalmatsbedrifter. Bildet viser et mangfold av grønnsaker fra Vie andelslandbruk Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

trykk HER for å laste ned rapportteringsskjema

Trykk HER for mer informasjon om støtte til møter 

Informasjon til INSPIRATORER

REKRUTERINGSMØTER

Lokalmat er i vinden som aldri før. Den økte etterspørselen etter lokalprodusert mat gir nye muligheter for småskalaprodusenter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for å styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos” gamle” og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelslandbruk og andre forbrukerorienterte salgskanaler. Et viktig virkemiddel vil være å støtte aktive nettverk som utveksler erfaringer og kompetanse.

OM MATNYTTIG

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har nylig startet opp et treårig mobiliseringsprosjekt ‘Matnyttig’. Prosjektet skal styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos” gamle” og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelslandbruk. Prosjektet er delfinansiert gjennom matprogrammet som forvaltes av Innovasjon Norge .

Nettverksmøter i ditt område

Kjernen i prosjektet vil være å arrangere nettverksmøter og arrangement omkring lokalmat og andelslandbruk i hele landet. Prosjektleder kan bidra med å arrangere møtene i samarbeid med fylkeslag og lokallag. Hvor møtene holdes er avhengig av NBS sine medlemmers initiativ. Det vil være en kontinuerlig prosess å koble på ildsjeler og andre ressurspersoner inn i prosjektet, og deres rolle blir å skape lokalt engasjement og dra i gang nettverksmøter. Prosjektmidler vil dekke kostnader til møter og arrangement inntil en viss sum og prosjektleder og andre ressurspersoner kan bistå i planlegging og organisering av møter.

Initiativ for å holde møter omkring lokalmat og andelslandbruk kan også komme fra samarbeidspartnere, fylke, kommunene eller andre aktører der vi kobler inn lokallag som medarrangør.

Nettverksmøter som arraqngeres gjennom prosjektet vil blant annet vise frem de gode eksemplene på vellykkede bedrifter slik at flere ser mulighetene innenfor lokalmatverdenen. Inspiratorer fra ulike produksjoner og distribusjoner vi spille en viktig rolle på nettverksmøter vil være erfaringsformidlere, markedsveiledere, mentorer og nettverksbyggere.

MATNYTTIG MIDLER

Vi har fått tildelt midler gjennom Innovasjons Norge sitt Utviklingsprogram for å mobilisere flere lokalmatsprodusenter og vi vil bruke en stor del av midlene for å holde nettverksmøter og rekrutteringsmøter i hele landet. 

Lokallag og fylkeslag i NBS kan få tildelt MATNYTTIG MIDLER ved å arrangere rekruteringsmøter. Vi dekker 50% av kostnadene, oppad begrenset til kr. 15000,- pr fylkeslag når ett fylkeslag arrangerer møte og inntil kr. 20 000,- pr. fylkeslag når to fylker arrangerer sammen. Samme prinsipp gjelder lokallagsmøter der vi gir inntil kr. 5000,- pr lokallag og øker støtten med kr 2000,- pr lokallag dersom flere lokallag samarbeider.

Det er opp til lagene og disponere pengene men vi krever at kostnadene dokumenteres. Kostnader som fylkeslag og lokallag har til reise, opphold, servering og forberedende arbeid gir grunnlaget for refusjon. Det dekkes inntil 20 timer a kr. 200 for fylkesmøter, samt 10 timer for lokallagsmøter til forberedende arbeid tilknyttet møte.

Det er satt av midler til 30 lokallagsmøter og 19 fylkesmøter frem til 2019.

For mer informasjon om prosjektet og støtteordningen ta kontakt med Prosjektleder Rebekka Bond.

rebekka@smabrukarlaget.no tlf: 22005917 / 45059671

/share/mime/48/msword.png
(melding-om-tilskudd-til-moter.docx, 85kB)

/share/mime/48/msword.png
(rapporteringsskjema-matnyttig-2017.doc, 48kB)

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as