Nettverksmøter

Vi etterlyser flere produsenter som vil starte lokalmatsbedrifter. Bildet viser et mangfold av grønnsaker fra Vie andelslandbruk Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

trykk HER for å laste ned rapportteringsskjema

Trykk HER for mer informasjon om støtte til møter 

Informasjon til INSPIRATORER

REKRUTERINGSMØTER

Lokalmat er i vinden som aldri før. Den økte etterspørselen etter lokalprodusert mat gir nye muligheter for småskalaprodusenter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for å styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos” gamle” og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelslandbruk og andre forbrukerorienterte salgskanaler. Et viktig virkemiddel vil være å støtte aktive nettverk som utveksler erfaringer og kompetanse.

OM MATNYTTIG

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har nylig startet opp et treårig mobiliseringsprosjekt ‘Matnyttig’. Prosjektet skal styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos” gamle” og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelslandbruk. Prosjektet er delfinansiert gjennom matprogrammet som forvaltes av Innovasjon Norge .

Nettverksmøter i ditt område

Kjernen i prosjektet vil være å arrangere nettverksmøter og arrangement omkring lokalmat og andelslandbruk i hele landet. Prosjektleder kan bidra med å arrangere møtene i samarbeid med fylkeslag og lokallag. Hvor møtene holdes er avhengig av NBS sine medlemmers initiativ. Det vil være en kontinuerlig prosess å koble på ildsjeler og andre ressurspersoner inn i prosjektet, og deres rolle blir å skape lokalt engasjement og dra i gang nettverksmøter. Prosjektmidler vil dekke kostnader til møter og arrangement inntil en viss sum og prosjektleder og andre ressurspersoner kan bistå i planlegging og organisering av møter.

Initiativ for å holde møter omkring lokalmat og andelslandbruk kan også komme fra samarbeidspartnere, fylke, kommunene eller andre aktører der vi kobler inn lokallag som medarrangør.

Nettverksmøter som arraqngeres gjennom prosjektet vil blant annet vise frem de gode eksem