Støtte til fylkeslag og lokallag som arrangerer møter om lokalmat og andelsbruk.

Lokalmat er i vinden som aldri før. Den økte etterspørselen etter lokalprodusert mat gir nye muligheter for småskalaprodusenter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for å styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos" gamle" og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelsgårder. Et viktig virkemiddel vil være å støtte aktive nettverk som utveksler erfaringer og kompetanse.

Vi har fått tildelt midler gjennom Innovasjons Norge sitt Utviklingsprogram og vil bruke en stor del av det for å holde nettverksmøter og rekrutteringsmøter i hele landet.
For å motivere fylkeslag og lokallag til å arrangere møter om lokalmat og andelsbruk støtter vi lokallag med 5000 kr og fylkeslag med 15000 kr pr. møte. VI g øker støtten med kr 2000,- pr lokallag og 5000 kr pr fylkeslag dersom flere lokallag samarbeider.
Det er satt av midler til 30 lokallagsmøter og 19 fylkesmøter frem til 2019.
For mer informasjon om prosjektet og støtteordningen ta kontakt med Rebekka Bond Prosjektleder.