Medlemsfordeler

Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du store rabatter på forsikringer i Gjensidige, tilgang til å benytte deg av vår advokatavtale og hotellavtale. Som medlem får du også tilsendt medlemsavisa Bonde- og Småbruker gratis.

Bli medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag!

Medlemsfordeler:

1. De som melder seg inn etter 1. Juli betaler halv kontingent.

2. 20% rabatt på privatforsikring i Gjensidige , dersom flere enn 3 forsikringsobjekter, 16% ved færre.

3. 23% rabatt på den driftsrelaterte forsikringen og 30% dersom HMS-kurs og medlem i Landbrukets HMS tjeneste.

4. Bondelags – medlemmer  som har gruppelivsforsikring i Gjensidige, kan tegne en fortsettelsesforsikring.  Denne er dyrere. Må sjekkes i hvert tilfelle.

5. Kontingenten i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er  jamt over billigere enn i Bondelaget.

6. De som har landbrukslån bør sjekke våre tilbud i Gjensidige bank.  Mange sparer flere tusen.

Forsikringsavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har samarbeidsavtale med Gjensidige bank og forsikring.
Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du store fordeler på private og driftsrelaterte forsikringer. Du får også tilleggsrabatt ved medlemskap i Landbrukets HMS- tjeneste, rabatt på pensjonsforsikring for selvstendig næringsdrivende og svært gunstig ulykkesforsikring for voksne og barn.
Gjennom samarbeidsavtalen kan medlemmer spare opptil flere tusen kroner i året!

 

Advokatavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har en avtale med advokatfirmaet Henriksen Bakke- Nielsen ANS.
Kontaktpersonen i HBN er Joakim Bakke-Nielsen, telefon 21 00 77 00. Her kan du lese mer om avtalen.Hotellavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått avtale med P-HOTELS. Denne avtalen kan brukes av alle medlemmer.