Årsmeldingsskjema

Her kan du levere inn årsmelding for ditt lokallag.
Vår medlemskonsulent sender en kopi av årsmeldingen til ditt fylkeslag. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as