/share/mime/48/pdf.png Kontingentsatser for 2019
(kontingentsatser-for-2019.pdf, 94kB)


Medlemsfordeler
Her kan du se medlemsfordelene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Kontingentsatser for 2019:
Trykk over for å finne ut hvilken kontingentsats du skal betale. Der vises forholdet mellom produksjonsomfang og kontingentsatser for å finne ut i hvilken kategori den enkelte havner. Er du i tvil om hvilken kontingentsats du skal stå på, ta kontakt med lokallag eller fylkeslag der du bor eller med Cathrine i sekretariatet. Noen fylkes- og lokallag har ekstrakontingent. Den kommer i tillegg til de ordinære satsene.

NB! Verdiskapingsmedlem: Betales av medlemmer som ikke er direkte involvert i primærnæringen men som direkte eller indirekte har interesse og nytte av å støtte NBS. Ungdomsmedlem: Betales av ungdom under 30 år uten landbruksproduksjon.

Under er kontingentsatsene for 2019 for medlemsskap i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Flere detaljer finner du ved å trykke på medlemsfordeler øverst på siden.

1. Grunnkontingent (G) Kontingentsats kr. 915,- Støttemedlemskap, og for de med veldig liten produksjon.
2. Lav kontingent (L) Kontingentsats kr. 1.950,-
3. Mellomkontingent (M) Kontingentsats kr. 3.160,-
4. Høy kontingent (H) Kontingentsats kr. 4.700,-
5. Topp kontingent (T) Kontingentsats kr. 5.585,-
6. Verdiskapingsmedlem(V) Kontingentsats kr. 1.115,- Betales av medlemmer som ikke er direkte involvert i primærnæringen men som direkte eller indirekte har interesse og nytte av å støtte NBS.
7. Ungdomsmedlemskap (U) Kontingentsats kr. 630,- Betales av ungdom under 30 år uten landbruksproduksjon.
8. Andelslandbruk (A) Kontingentsats kr 630,-

Klikk her for å melde deg inn

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as