Agroøkologi prosjektet som NBS er en del av

Peasant to Peasant Agroecology (P2P Agroecology) er et samarbeidsprosjekt mellom seks medlems- organisasjoner i European Coordination la Via Campesina (ECVC). Prosjektet er finansiert av Erasmus pluss. Medlemsorganisasjoner fra Baskerland, Frankrike, Norge, Italia, Belgia og Romania har utarbeidet prosjektplanen og søkt om midler til prosjektet. NBS, med Marielle de Roos, er i styringsgruppe til prosjektet.

Målet er å utvikle kunnskap om agroøkologi gjennom trening og utveksling av erfaring mellom gårdbrukere. Dette vil styrke Bonde – og Småbrukerorganisasjoner og deres medlemmer i Europa.
Forrige uke var oppstartmøte, kickoff-meeting, av prosjektet i Paris. Vi planla fem internasjonale seminarer. NBS medlemmer har mulighet til å delta på disse europeiske seminar!

Bakgrunn:
Den europeiske landbruksmodellen har sin grense. Sysselsetting i landbrukssektoren blir stadig mindre. Derfor ønsker disse seks organisasjonene å endre kurs, det vil si en type landbruk som respekterer miljøet, bonden og forbrukerens helse, og som produserer kvalitetsprodukter takket være mange produsenter, som holder liv i de rurale områder i Europa.
Dette prosjektet tar sikte på å utvikle agroøkologi i Europa gjennom opplæring og utveksling av kunnskap og erfaringer fra bonde til bonde. Prosjektet skal arbeide for en systematisk og global tilnærming til agroøkologi, samt forståelse for de politiske problemene som påvirker utviklingen. I løpet av prosjektet vil det bli utarbeidet et referansedokument om agroøkologi som kan tilpasses til forskjellige europeiske land. Den vil bli offentliggjort og delt blant europeiske bonde -og småbruker organisasjoner for å oppmuntre til introduksjon av opplæring i agroøkologi.

Prosjektperioden
Prosjektet vil bestå av fem seminarer organisert etter tema: Introduksjon av agroøkologi, overføring av landbruksprodukter, forvaltning av biologisk mangfold på gården, teknologisk uavhengighet og lokal utvikling av agroøkologi. Hver opplæringsaktivitet innebærer en analyse av landbrukspolitikken som er relevant for temaet som diskuteres, teoretisk opplæring, praktisk gjennomføring og erfaringsutvikling. En betydelig mengde tid blir brukt til å lytte til hverandres erfaringer og å utveksle gode praksis. Totalt skal det være rundt hundre deltakere i dette prosjektet.
Styringsgruppen er ansvarlig for undervisningsmateriale og metodikken for opplæringsaktiviteter. Prosjektets offisielle språk er fransk, på grunn av at Confederation Paysans, den franske organisasjonen har prosjektleder ansvar. Felles kommunikasjonsspråk er fransk, engelsk og spansk. Ved slutten av prosjektperiode (2020/21) vil deltakerne kunne lage tematiske treningsøkter om de ulike aspektene av agroøkologi, som ble behandlet under prosjektet.
På sikt vil prosjektet gi et økende antall bønder med kunnskap om agroøkologi, både teoretisk og praktisk. Agroøkologi vil utvikles på tvers av Europa, og europeiske borgere vil føle fordelene gjennom høyere sysselsetting, bedre helse, bedre omsorg for miljøet og bedre livskvalitet.

Er du interessert i å delta i et internasjonalt seminar, ta gjerne kontakt, og følg med på NBS sin Facebook side! I tillegg vil informasjon komme på mail til medlemmene i NBS

Kontaktperson:
Marielle de Roos
tlf 95082958, lofoten-gardsysteri@online.no

/share/mime/48/pdf.png Agoøkologi-prosjekt
(agrookologi-prosjekt.pdf, 163kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as