Appell TTIP TISA

Gode venner og demokratiforkjempere!
Kjære alle dere som eter mat!
Vi må sammen slåss for folkestyre og demokrati!
Demokratiet er åpenbart et stort problem for de interessene som ønsker å rive ned alt vi og våre formødre og -fedre har skapt i dette landet og i denne verden. Vi må sammen slåss for demokrati. Vi må slåss for retten for barn, unge og de ufødte til å velge en annen vei enn det kommersialiserte system! Et kynisk kommersialisert system som bare bekrefter sin makt, og avskaffer vårt folkestyre.
Hastebehandling i Stortinget av overføring av Finanstilsynet til ESA, er bare siste skudd på stammen. Hva er det som haster?

Handler det om at befolkningen ikke skal rekke å reagere? Et forslag om å legge tilsyn med finansinstitusjoner og regelutvikling ut av folkevalgt styring, til en bastard av en institusjon - til ESA.
ESA sin oppgave er å overvåke at EUs til enhver tid gjeldende politikk – eller intensjoner med politikk - følges slavisk i Norge og de andre EØS-land. ESA har allerede for mye makt!
Som bonde, som forholder meg til levende liv i alt mitt virke, vil jeg minne om at finansinstitusjonene og pengesystemet ble sammenlignet med blodårene i vårt samfunnssystem under finanskollapsen i 2007-2008.
Nå vil flertallet i denne sal i Stortinget bak meg at frimarkedsinstitusjonene ESA og EU-kommisjonen skal styre disse «blodårene» i vårt samfunnssystem. Dette er galskap!
Vi skulle heller skjerpet kontroll, eierskap og styring!
EU og USA vil harmonisere sine lovverk og reguleringer gjennom EU-USA-handels- og investeringspakt – gjennom TTIP.
Ifølge organisasjonen Corporate Europe Observatory og lekkede dokument fra TTIP- forhandlingene har EUs finansnæring allerede angrepet de vesle reguleringene som USAs folkevalgte klarte å regulere etter finanskollapsen i 2008. Blir det noe av TTIP, har flertallet av våre folkevalgte allerede sluppet USAs finansnæring inn i reguleringen av våre finanssystem.
TTIP –pakten forhandles fram mellom EUs og USAs byråkrati i tett dialog med noen av de største selskap i verden. Selskap som e