Merete Furuberg underskriver avtale om redusert matsvinn

Avtale om redusert matsvinn

Myndighetene og matbransjen har undertegnet en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn. Hele bransjen er med på samarbeidet, fra primærnæring til forbrukerleddet.

Fem ministre har undertegnet intensjonsavtalen. Disse er klima- og miljøminister Tine Sundtoft, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, fiskeriminister Elisabeth Aspaker, helseminister Bent Høie og forbrukerminister Solveig Horne.
Representanter for hele verdikjeden, fra primærprodusenter til dagligvarehandelen, har undertegnet avtalen. Leder Merete Furuberg undertegnet avtalen på vegne av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Hver nordmann kaster 46 kilo mat i året. I tillegg kastes mat gjennom hele matkjeden fra primærnæring til forbruker. Intensjonsavtalen legger rammer for hvordan myndighetene og bransjen sammen skal jobbe fremover for å redusere matsvinn.
Les hele saken her


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as