Besøk fra Colombia og Guatemala

NBS var vertskap for fire ungdommer fra Colombia og Guatemala som er på studietur til Norge for å lære om norsk jordbruk og jordbrukspolitikk.

Olaf Godli orienterte om systemet med jordbruksforhandlingene, markedsregulering/samvirke og tollvern. I tillegg var ungdommene opptatt av retten til jord, omsetning av landbrukseiendommer og politisk arbeid opp mot Storting og regjering.

Det er Latin-Amerika gruppen i Norge som står for organiseringen av oppholdet i Norge.


Velg ditt fylkeslag