Besøk fra Colombia og Guatemala

NBS var vertskap for fire ungdommer fra Colombia og Guatemala som er på studietur til Norge for å lære om norsk jordbruk og jordbrukspolitikk.

Olaf Godli orienterte om systemet med jordbruksforhandlingene, markedsregulering/samvirke og tollvern. I tillegg var ungdommene opptatt av retten til jord, omsetning av landbrukseiendommer og politisk arbeid opp mot Storting og regjering.

Det er Latin-Amerika gruppen i Norge som står for organiseringen av oppholdet i Norge.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as