Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet. (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.) Prop. 133 S (2015-2016)

Næringskomiteen avholder høring om Jordbruksoppgjøret onsdag 1. juni 2016. Proposisjonen er oversendt Stortinget.

/share/mime/48/pdf.png Omgjøringssakene etter Krokanndommen
(2016_1219_purring-kld_omgjoringssakene-etter-krokanndommen_nsg-nb-og-nbs.pdf, 34kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as