Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet. (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.) Prop. 133 S (2015-2016)

Næringskomiteen avholder høring om Jordbruksoppgjøret onsdag 1. juni 2016. Proposisjonen er oversendt Stortinget.

/share/mime/48/pdf.png Omgjøringssakene etter Krokanndommen
(2016_1219_purring-kld_omgjoringssakene-etter-krokanndommen_nsg-nb-og-nbs.pdf, 34kB)