Er intensiveringen i melkeproduksjonen bærekraftig?

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, NILF, TINE, NFK og Nortura inviterer til fagmøte med politisk paneldebatt på Litteraturhuset.

Av den landbaserte matproduksjonen i Norge, står mjølk- og storfekjøtt produksjonen for ca. 50 % på energibasis, og er en bærebjelke i norsk jordbruk. Utviklingen vi er inne i med stadig høyere ytelse og import av kraftfôr i mjølkeproduksjonen er et resultat av en tilpasning som mjølkeprodusenten gjør i forhold til rammevilkårene. Viktige faktorer som styrer denne utviklingen er økt mekanisering, større enheter og høye grovfôrkostnader i forhold til kraftfor.

Den 19. mars på Litteraturhuset blir det fagmøte med politisk debatt om hvorvidt utviklingen i melkeproduksjonen er bærekraftig. Arrangementet er gratis. Mer informasjon om program og påmelding, finner du her.