Felleskonferansen Oppland, Hedmark og Buskerud BS, 5.mars 2016. På Klækken Hotell, Ringerike.

I forbindelse med årsmøtene i Oppland, Hedmark og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag arrangeres det lørdag 5. mars en felleskonferanse på Klækken hotell, Ringerike. Temaet er kombinasjonsjordbruk.

/share/mime/48/msword.png Felleskonferansen Oppland, Hedmark og Buskerud BS, 5.mars 2016. På Klækken Hotell, Ringerike.
(program-felleskonferansen-2016.doc, 29kB)