Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler

Forenklingsgruppa la mandag frem sin rapport med forslag til en endring i virkemiddel­system. Gruppa har blitt ledet av fylkesmann Lars Sponheim.

Rapporten er en gjennomgang av mulighetene for forenklinger uten en innstilling med konkrete forslag. Forslag fra rapporten vil kunne bli tatt opp til vurdering ved jordbruksforhandlingene og ved den forestående Stortingsmeldingen.  Fra NBS sin side har  det vært et overordnet mål at de forenklingsforslagene som støttes, skal følges opp med en anvisning av hvilke ordninger pengene kan overføres til. Forenklingsarbeidet skal ikke være en fordekt kutting i budsjettmidler. Bonde- og Småbrukarlaget vil følge "oppfølgingen" av rapporten med argusøyne. Det gjelder spesielt påvirkningen endringer kan ha for utjevning-, distrikt- og miljøprofil i landbrukspolitikken.

/share/mime/48/pdf.png Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler
(rapport-forenkling-jordbruksavtalens-virkemidler-110116.pdf, 2MB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as