Forskning for politikk: Landbrukspolitisk seminar 2016

Mat-Bønder-Klima. En ny landbrukspolitikk i støpeskjea?
Norsk senter for bygdeforskning inviterer til landbrukspolitisk seminar.
17. mars 2016 i Landbruksdirektoratets lokaler, Stortingsgt. 28, Oslo

Forskning for politikk: Landbrukspolitisk seminar 2016