Forskning for politikk: Landbrukspolitisk seminar 2016

Mat-Bønder-Klima. En ny landbrukspolitikk i støpeskjea?
Norsk senter for bygdeforskning inviterer til landbrukspolitisk seminar.
17. mars 2016 i Landbruksdirektoratets lokaler, Stortingsgt. 28, Oslo

Forskning for politikk: Landbrukspolitisk seminar 2016


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as