Fra Småbrukerkjærring til Traktorpike

En markering av Verdens Bygdekvinnedag

Tid:      Søndag 15. oktober kl. 13 – 18

Sted:   Herredsvang (like ved Romedal kirke) 10 min fra Stange stasjon – transport ordnes

Program

Kl. 13 – 15: Søndagsmiddag for hele familien

                     Elghakk og Trollkrem kr 330,-  (barneporsjon kr 165, - )

                     Utstillingen «Småbrukerkjærringa»

Konferaniser:  Kari Bay Haugen, æresmedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

                         Høyeste æresbevisning i «Kvinner i Skogbruket» m.m.

Kl. 15.00 – 15.15:  Kulturelt innslag og åpning

                                Ellen Marie Tangen leder Kvinneutvalget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kl. 15.15 – 15.30:  Velkommen til Stange i et bygdekvinneperspektiv

                                 Ordfører Nils A. Røhne

Kl. 15.30 – 15.45:  Hva er Verdens Bygdekvinnedag

                                      Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kl. 15.45 – 16.15:  Statue av Småbrukerkjærringa – hvorfor og hvordan

                                 Harald L. Johansen, Frivillighetsorganisasjonen

                                      Den Norske Småbrukerkjærringa

Kl. 16.15 – 16.40:  Benstrekk og kaffe og noe å bite i

Kl. 16.40 – 17.00:  Bygde-Norge trenger kvinner – Kvinner trenger Bygde-Norge

                                       Trygve Slagsvold Vedum, leder i Sp

Kl. 17.00 – 17.20:   Tiltak for kvinner i jord – og skogbruk

                                        Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kl. 17.20 – 18.00:    Debatt – og avslutning

Velkommen!   Av hensyn til middagsservingen vennligst meld deg på til tlf. 90 16 30 92 innen 09.10.    (Deltagelsen er gratis. Det er bare søndagsmiddagen som må betales)

Arrangør: Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kvinneutvalget


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as