GÅR I MOT KUTT I BISTANDSBUDSJETTET

Førstkommende onsdag (4.11.) kl 12.00 planlegger mange organisasjoner å markere sin motstand mot måten regjeringen foreslår å dekke inn utgiftene for å håndtere den humanitære katastrofen vi er oppe i med flyktninger som kommer til Norge. Bistandskuttene vil ha dramatiske konsekvenser for arbeidet som drives langsiktig gjennom sivilt samfunns organisasjoner både fra Norge og internasjonalt. FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) vil organisere så mange medlemsorganisasjoner som mulig for å delta.

Kostnadene på 9,5 mrd kroner foreslås tatt ved 1,2 mrd fra avkastning på oljefond, 4,2 mrd ved omdisponering av bistandsbudsjett, 2,3 mrd på utgiftsreduksjon m.v. og 1,8 mrd i reduserte skattelettelser. Som dere skjønner tas over 40 % fra bistandsbudsjettet.

Det vi så ser er at kuttene i stor grad tas fra tilskudd til arbeid i regi av sivilt samfunn. Hele informasjonsstøtten på 90 millioner fjernes (som FOKUS har alt sitt informasjonsarbeid dekket av). I tillegg foreslås kapittel 160 – Sivilt samfunn og demokratiutvikling kuttet fra 1,965 300 milliard til 670,5 mill. Det er en rasering av sivilt samfunn, og vil innebære store kutt i det arbeidet FOKUS i dag gjør (hvis dette ikke endres). Det vil ha store konsekvenser for arbeidet som skjer gjennom medlemsorganisasjonene våre.

I tillegg gjøres det kutt en rekke steder, bl.a i fred og forsoning med 250 millioner (hvor det sies at kutt skal tas i støtte til frivillige organisasjoner og sivilt samfunn) og internasjonale klimatiltak kuttes med 378,3 mill – hovedsakelig finansiering av prosjekt- og programporteføljer gjennom multilaterale kanaler og sivilt samfunn.

UN Women foreslås kuttet fra 95 mill ned til 40 mill, og er den FN-organisasjonen som får det desidert mest drastiske kuttet.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as