HJELP Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer

Et miniseminar med mål om å utvikle modell for hjelpeapparat
Tid: 27. august kl 10 - 16 Sted: P-hotell, Grensen, Oslo

Program:
Kl. 10 – 10.30: Velkommen og bakgrunn for miniseminaret
v/ Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
v/ Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag
Kl. 10.30 – 11.15: Rovvilt og småfe – praktiske og psykiske utfordringer
v/ Tone Våg, leder i Norsk Sau og Geit
Kl. 11.15 – 12.10: Praktiske og psykiske utfordringer
v/ Småfebønder som deler sine erfaringer
Kl. 12.15 – 13.00: Enkel lunsj
Kl. 13.00 – 13.45: Gode råd ved rovviltangrep
v/ Per Fossheim, prosjektleder FKT-prosjektet NB, NSG, NBS
Kl. 13.45 – 14.30: Praktisk og psykisk hjelp ved rovviltangrep i Nord-Fron
v/ Eldri Siem, jordbrukssjef i Nord-Fron
Kl. 14.30 – 15.00: Erfaringer fra kampanje/praktisk arbeid med LHMS og rovvilt
v/ Hans Huseby, Norsk Landbruksrådgiving HMS
Kl. 15.00 – 16.00: Hvordan skal et godt nok hjelpeapparat fungere?
Mette Hågensen, daglig leder Norsk Landbruksrådgiving HMS i samtale med
rammede bønder, representanter for Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Arrangører: Norsk Sau og Geit, Norsk Landbruksrådgiving HMS,
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as