Høring i stortingets energi- og miljøkomite 26/10

John Petter Løvstad oppsummerte sitt innlegg i komiteen med:

Mange beitebrukere er fratatt sin beiterett uten noen kompensasjon.

Mange beitebrukere er påført økonomiske tap uten at staten gjør opp, bl.a. Rendalen 2016, og ikke minst knyttet til erstatningsordningen. På individnivå opplever beitebrukere statlige overgrep. Myndighetene neglisjerer både beitebrukere og kommuner sine henvendelser.

F.eks søkte Stor-Elvdal kommune 18.04.16 om uttak av bjørn. Svaret kom 27.06.17.

DE ELDSTE ERSTATNINGSSAKENE SOM LIGG HOS MYNDIGHETENE OG SOM ENNÅ IKKE ER AVGJORT ER FRA 2012.  ETTERRASK ETTER KROKAN DOMMEN.  DET ER 50 SAKER SOM LIGGER.

/share/mime/48/pdf.png Høring i stortingets energi- og miljøkomite 26/10
(nbs-i-stortingets-energi-og-miljokomite-26.10.2017.pdf, 690kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as