Høring om forslag til endringer i jordbruksfradraget

Avgrensing av muligheten for å komme inn under jordbruksfradraget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag går inn for at tilleggsnæringer som tar utgangspunkt i gardens ressurser, arbeidskraft og utstyr fortsatt skal gi grunnlag for jordbruksfradrag.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag registrerer at noen av forslagene til endring av jordbruksfradraget vil komplisere regelverket og føre til merarbeid for jordbrukere, regnskapsførere og skatteetaten. Dette gjelder bl.a. forslaget om at noen typer leiekjøring o.l. i jordbruk skal kunne gi grunnlag for jordbruksfradrag mens f.eks. snøbrøyting og andre typer leiekjøring ikke skal det. Dette vil kreve ekstra poster i landbruksskjema og vanskelige vurderinger i regnskapsføringen. Norsk Bonde- og småbrukarlag går imot denne endringen og foreslår at en fortsatt støtter seg til reglen om at inntekt som kan tas med på omsetningsoppgave for primærnæring fortsatt kan være grunnlag for fradrag. Dette begynner å bli en godt kjent regel og vårt inntrykk er at dette fungerer enkelt og greit.

/share/mime/48/pdf.png Høring om forslag til endringer i jordbruksfradraget
(jordbruksfradrag.pdf, 129kB)


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as