Hva skal vi med landbruket?

Vil Regjeringas landbrukspolitikk skape optimisme og rekruttering til landbruket, eller gjør den det vanskeligere for unge som vil produsere mat? Dette og flere andre spørsmål vi forhåpentligvis bli besvart når Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, SABIMA, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Oikos og Alliansen Ny Landbrukspolitikk arrangerer seminar 21. april på Kulturhuset på Youngstorget i Oslo.

Hva er sammenhengen mellom et spredt landbruk over hele landet og naturmangfoldet vi finner i det norske kulturlandskapet?

Hvordan henger industrilandbruket og framveksten av antibiotikaresistente bakterier i husdyrholdet sammen?

Vil Regjeringas landbrukspolitikk skape optimisme og rekruttering til landbruket, eller gjør den det vanskeligere for unge som vil produsere mat?

Hva betyr det for matproduksjonen i verden og i Norge at vi bruker importerte framfor norske ressurser til å produsere maten vår?

Både maten du spiser og hvordan landet vårt ser ut er et resultat av politikk, og i 2014 var debatten og engasjementet om det norske landbruket større enn aldri før. I forkant av årets forhandlinger mellom bondeorganisasjonene og myndighetene vil vi invitere alle som er opptatt av mat, miljø og norsk landbruk for å lære om og diskutere disse spørsmålene og andre relevante problemstillinger.

Når: 21. april, 16.30-19.30 Hvor: Kulturhuset i Oslo, Youngstorget 3

Kai Sibbern, kjent som programleder i NRK, bl. a. i Verdibørsen på P2 vil lede kvelden.

Herborg Kråkevik vil bidra med kulturelle innslag mellom foredragene.

Program:
• Verdien av det norske kulturlandskapet – Urban Emanuelsson
Urban Emanuelsson er professor på Sveriges lantbruksuniversitet. Emanuelsson er kjent som en «kulturlandskapsguru» og har bl.a. skrevet boka «Europeiska kulturlandskap: hur människan format Europas natur». Emanuelsson vil ta for seg hvordan alt fra pollinerende insekter som bier og humler til turistnæringen er avhengig av det norske kulturlandskapet

• Mat, økologi og samlivet med smittesykdommene – Steinar Westin
Steinar Westin er professor i sosialmedisin ved NTNU. Westin vil bl. a. belyse problematikken med antibiotikaresistente bakterier i husdyrholdet, og hvordan stadig større gårdsbruk og dyrebesetninger påvirker dette.

• Vi vil produsere mat! – Ragnhild Duserud
Ragnhild Duserud er kornbonde i Eidsberg og bygdepolitisk nestleder i Norges
Bygdeungdomslag. Duserud vil snakke om utfordring