Info ang testing for MRSA

Etter siste møte ang MRSA mellom næringa, Mattilsynet og Folkehelsa er det blitt utarbeidet et skriv som produsenter/røktere på svinebesetninger kan ta med seg til legen for å lette prosedyren rundt testing.

/share/mime/48/pdf.png Info ang testing for MRSA
(mrsa-testingsinfo.pdf, 56kB)