Innspill til ny melding om jordbrukspolitikken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har oversendt sitt innspill til ny melding om jordbrukspolitikken til Landbruks- og Matdepartementet.

/share/mime/48/pdf.png Innspill til ny melding om jordbrukspolitikken
(innspill-ny-melding-om-jordbrukspolitikken.pdf, 457kB)