Innspill til ny melding om jordbrukspolitikken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har oversendt sitt innspill til ny melding om jordbrukspolitikken til Landbruks- og Matdepartementet.

/share/mime/48/pdf.png Innspill til ny melding om jordbrukspolitikken
(innspill-ny-melding-om-jordbrukspolitikken.pdf, 457kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as