KJERSTI HOFF, INNSTILT SOM NY LEDER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt enstemmig innstilling på Kjersti Hoff fra Løten som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Valget finner sted på landsmøtet 10. og 11. november på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Kjersti Hoff har i snart 30 år drevet økologisk melkeproduksjon sammen med sin mann. Kjersti Hoff har alltid vært opptatt av potensialene i mangesysleri som gardsbruk gir mulighet for. Hun har jobbet, og jobber som regnskapsfører, vært daglig leder for Kvinneuniversitet i Løten og hatt diverse tillitsverv. Kjersti Hoff har 8 år i konsernstyret i Nortura og hun har 12 år i kommunestyret i Løten, herav 8 år som varaordfører. Kjersti representerte SV. I Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hun vært medlem i «alle år» og hun har vært ansatt som fylkessekretær i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag.

Jeg er opptatt av at vi skal produsere mest mulig mat til det norske folk, på det landbruksarealet vi har. Da må vi satse på små og mellomstore gardsbruk i hele landet, sier Kjersti Hoff.

Innstillingen fra valgkomiteen følger nedenfor.

Styret:

Leder
Kjersti Hoff, Hedmark. Ny – for ett år

Styremedlemmer
Randi Karlstrøm, Finnmark. Ny – for to år
Marielle Vink de Roos, Nordland. Gjenvalg – for to år
Elin Bergerud, Buskerud. Gjenvalg – for to år
Kathrine Kinn, Oslo Akershus. Ny – for ett år

Øvrige styremedlemmer
Kjell Erik Brandstadmoen. Ikke på valg
Torbjørn Norland, Rogaland. Ikke på valg

Politisk nestleder
Elin Bergerud, Buskerud. Gjenvalg – for ett år

Organisatorisk nestleder
Kathrine Kinn, Oslo Akershus. Gjenvalg – for ett år

Varamedlemmer (for 1 år)

1. Magnar Djuvik, Hordaland. Ny
2. Svenn Arne Lie, Oppland. Ny
3. Olav Endre Liseter, Nord-Trøndelag. Gjenvalg
4. Svein Arild Aae, Møre og Romsdal. Ny
5. Kristian Ekre, Oppland. Gjenvalg

Ordførerskapet:

Ordfører
Per-Anton Nesjan, Nordland. Gjenvalg – for ett år

Varaordfører
Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane. Gjenvalg – for ett år

For informasjon, kontakt:
Kjersti Hoff, 971 20 960
Medlem av valgnemnda: Svein Kostveit 480 37 560


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as