KVINNEDAGEN 8 .mars: TTIP OG TISA - Hva kan disse avtalene bety for deg og meg?

Hundorp
Dale-Gudbrands Gard
19.00–22.00
Foredrag ved Kathrine Kleveland (nei til EU) og Rigmor Tollan

Salg av mat og kaffe, utlodning og inspirerende prat.
ARR. NORGES BONDELAG OG NORSK BONDE- OG
SMÅBRUKARLAGS KVINNEUTVALG

/share/mime/48/pdf.png KVINNEDAGEN 8 .mars: TTIP OG TISA - Hva kan disse avtalene bety for deg og meg?
(kvinnedagen-2016-plakat.pdf, 2MB)