Fra venstre Jan Ivar Rødland, styreleder, Kjersti Kinderås og Helge Kårstad i Skognæringen Kyst SA. Gen.sekr i NBS Olaf Godli utenfor høyre bildekant.

Kystskogbruks-repr på besøk hos NBS

Representanter for Skognæringen Kyst SA besøkte sekretæriatet til NBS 26. august for å diskutere og framlegge synspunkter for situasjonen i Kystskogbruket.

Kystskogbruket skiller seg fra skogbruket i resten av landet på flere måter. Først og fremst er klimaet forskjellig. Dette er både positivt og negativt for kystskogbruket i og med at det gir grunnlag for store vekstpotensialer, men tilgangen til arealene er vanskeligere. Skogreisingsfeltene står nå foran høsting, disse står i hovedsak i kystfylkene, og representerer betydelige næringspotensial. Kystskogbruket har bare halvparten så god veidekning av skogarealet som innlandsskogbruket. Det trengs derfor mange flere skogsbilveier. Terrenget er også til dels vanskelig, slik at det trengs mer taubaner. Økt kompetanse, etablering av nettverk og et nært samspill mellom næringa og myndighetene blir også sett på som avgjørende forutsetninger for at kystskognæringas potensial skal kunne hentes ut.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as