Matsikkerhet, kortreist, bærekraftig og sunn matproduksjon

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Cafèteatret, Oslo,  23.1.2016

Grow UP city, Majobo, Nabolagshager, Losæter og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker å bidra på Klimafestivalen § 112, som går av stabelen 16. – 24. januar 2016, med å sette fokus på bærekraftig kortreist mat /selvforsyning / matsikkerhet.

Takk for at Norsk Bonde- og Småbrukarlag får være medarrangør! Takk for invitasjonen og takk for muligheten til å snakke om temaer vi virkelig brenner for.
Dere kjenner kanskje best Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra mediedekningen rundt hvert jordbruksoppgjør, der vi gjerne blir fremstilt som sinnatagger som aldri synes at vi får nok penger.
Men jeg er ikke sint, jeg er fryktelig skuffet. Jeg er skuffet over en politikk som driver bonde etter bonde ut av landbruket, og sørger for flere og flere bruk blir nedlagt. Jeg er skuffet over at det gårdsbruket regjeringen legger til rette for minner langt mer om en fabrikk, der bonden er erstattet av en direktør og bærekraftig drift er byttet ut med import av en million tonn kraftfôrråvarer hvert år fra den andre siden av jordkloden. Det vil si Norge importerer mat til våre dyr og bruker mer enn 2,5 millioner dekar jord i land som sjøl trenger jorda til å dyrke egen mat. Norge driver jordbruk i utlandet og er årsak til at regnskog utryddes, mens utmarka i Norge gror igjen. Og på grunn av det er det fare for at 350 rødlistearter forsvinner. Jeg er skuffet over at den diskusjonen vi har hatt om klimariktig landbruk handlet om kupromp og -rap. Jeg er enormt skuffet over at den blå-blå regjeringen ikke tar ansvar for beredskap og matsikkerheten til folk.
Stortinget har vedtatt at selvforsyningsgraden i Norge skal opp, men likevel faller den stødig år etter år. Med videre fall i fjor, så er den reelle selvforsyningsgraden vår nå under 40 prosent.
Det er ille nok i seg selv. Men det blir enda verre når vi ser på hva de 40 prosentene faktisk er. Det er viktig å produsere mat i Norge, men det er enda viktigere hvordan vi produserer den. Det er ikke noen tvil om at maten blir påvirket av hvordan den lages. Forskning viser at melk og kjøtt fra dyr som har gått på beite inneholder en bredere og bedre sammensetning av næringsstoffer enn mat produsert på kraftfôr med stort innhold av importert soya.
Å endre politikken og jordbruksoppgjørene våre handler ikke om å gj