Meistring som ballast

Korleis kan landbruket og kontakt med dyr og natur gje meistring og helsegevinst?
Clarion Hotel Energy, Stavanger 2. – 3. november 2015

AKTUELLE TEMAOMRÅDE
• Helsefremjande tilbod for utsette born og unge
• Alternative opplæringsarenaer i skulen
• Offensive løysingar på tvers av sektorar
• Ny kunnskap frå nasjonal og internasjonal forsking

/share/mime/48/pdf.png Meistring som ballast
(program-nasjonal-konferanse-august-2015.pdf, 1MB)