MERETE FURUBERG INNSTILT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har innstilt Merete Furuberg som leder for en ny periode. Valget finner sted på landsmøtet 7. og 8. november på Clarion hotel, Gardermoen.

Hele innstillingen fra valgkomiteen følger:

Styret:

Leder
Ann Merete Furuberg, Hedmark Gjenvalg – for ett år

Styremedlemmer
Oddvar Vigdenes, Nord-Trøndelag Gjenvalg, for to år
Torbjørn Norland, Rogaland Gjenvalg, for to år
Ragnhild Bergset Elvestad, Troms Ny, for to år

Øvrige Styremedlemmer
Arne Lofthus, Hordaland Ikke på valg
Marielle Vink de Roos, Nordland Ikke på valg
Berit Bergset, Oppland Ikke på valg

Politisk nestleder
Arne Lofthus, Hordaland Gjenvalg – for ett år

Organisatorisk nestleder
Oddvar Vigdenes, Nord-Trøndelag Gjenvalg – for ett år

Varamedlemmer (for 1 år)

1. Oddveig Pedersen Moen, Buskerud Gjenvalg
2. Olav Endre Liseter, Nord-Trøndelag Ny
3. Øystein Pugerud, Hordaland Gjenvalg
4. Ingvild Hansen Nystad, Møre og Romsdal Gjenvalg
5. Britt Marthinussen, Troms Gjenvalg

Ordførerskapet:

Ordfører
Per Anton Nesjan, Nordland Gjenvalg – for ett år

Varaordfører
Mette Hågensen, Buskerud Ny – for ett år

Kvinneutvalget

Leder
Ellen Marie Tangen, Hedmark Ny – for ett år

Øvrige medlemmer
Oda Evy Øyen, Oppland Ny - for to år
Bente Florelius, Hordaland Ikke på valg

Varamedlemmer (for 1 år)
Yvonne Tonnaer Christensen, Oppland Gjenvalg
Ingeborg Tangeraas, Nordland Gjenvalg

Ungdomsutvalget

Leder
Rakel Nystabakk, Nordland Gjenvalg – for ett år

Øvrige medlemmer
Siri Folven, Troms Ikke på valg
Hallvard Surlien, Buskerud Ny – for to år

Varamedlem
Ingebjørg Kristense Øygarden, Telemark Ny – for ett år
Ole Mikkel Odden, Hordaland Ny – for ett år
Johanne Sørheim, Hedmark Ny – for ett år
Lise Hjelmseth, Nordland Ny – for ett år

For informasjon, kontakt
Leder i valgnemnda: Randi Karlstrøm 45405257

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as