Møte med KrF og Line Henriette Hjemdal

Merete Furuberg innledet møtet med å gi Hjemdal honnør for hennes rolle i å jobbe fram jordvernstrategien og fulgte opp med hvilken betydning driftsvansketilskudd kan ha for å holde marginale arealer i drift. Dette vil både gjelde arealer i sentrale jordbruksområder og høyt til fjells og langt mot nord.

Vi kom inn på heltids- og deltidsbonden og at favorisering av den ene på bekostning av den annen vil være uheldig under norske forhold der vi er avhengig av ulike kombinasjonsløsninger for opprettholdelse av jordbruk og bosetting over hele landet.
Hjemdal ga uttrykk for at hun ønsker å satse på 20-25 kyrs bruket i norsk melkeproduksjon. Dette krever en profil på bruken av investeringsvirkemidlene som har blitt vanskeliggjort via sentrale føringer. I jordbruksmeldingen foreslås de regionale partnerskapenes påvirkning eliminert. Dette er uakseptabelt for NBS


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as