Møte med landbruksminister Jon Georg Dale

Merete Furuberg, Therese Rudi, Torbjørn Norland, Olaf Godli, John Petter Løvstad og Johan Warlo var torsdag med på samtale med den nye statsråden i Landbruksdepartementet, Jon Georg Dale. Vi fikk anledning til å presentere organisasjonen og ta opp sentrale landbrukspolitiske saker.


Velg ditt fylkeslag
</