Møte med Sp på Stortinget

Leder Merete Furuberg, styremedlem Elin Bergerud, Olaf Godli, John Petter Løvstad og Johan Warlo la fram synspunkter på inntektsfordeling, de regionale partnerskapenes medbestemmelse i investeringssammenheng, driftsvansketilskudd og heltid/deltid-satsing i jordbruket.   

Mulighetene for fordeling har blitt betydelig svekket som følge av fjerning av tak ved jordbruksoppgjøret i 2014. Mulighetene for inntektsutjamning må gjenopprettes.
De regionale partnerskapenes føringer har etter hvert blitt oversett. Bestemmelsesretten må gjenopprettes.
Driftsvansketilskudd ble foreslått av NBS for 5 år siden og tiden er nå inne for å innføre det etter en utredning av hvordan ordningen kan utformes.
Heltidsbonden blir i mange sammenhenger trukket fram som den som det bør satses på. Under norske forhold ligger det imidlertid i større grad til rette for kombinasjoner og mangesysleri.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as