Møte med V og Pål Farstad på Stortinget 23. feb

Merete Furuberg innledet med konflikten det er mellom jordbruksmeldingens overordnede mål om kostnadseffektiv matproduksjon og de 4 hovedmål om matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

NBS la vekt på den ekstremt sterke omfordelingen som har skjedd mellom ulike bruksstørrelser og distrikter i inneværende stortingsperiode og behovet for gjeninnføring av tak. Driftsvansketilskudd vil være et treffsikkert virkemiddel for utjevning av inntekter og bidra til opprettholdelse av drift på utsatte arealer. Forslaget i jordbruksmeldingen om å «vingeklippe» de regionale partnerskapenes innflytelse ved utforming av regelverk og detaljerte føringer for bruken av de bedriftsrettede midlene er uakseptabelt og harmonerer f.eks ikke i det hele tatt med de uttalte intensjonene i regionreformen. Til slutt ble kvoteregioner diskutert.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as