Norsk Bonde- og Småbrukarlag har flyttet

Sekretæriatet befinner seg nå i de ny lokalene.

Adressen er: Akersgata 41, 0158 OSLO

Nytt telefonnummer:     22 00 59 10


Norsk Bonde- og Småbrukarlag har flyttet

Sekretæriatet befinner seg nå i de nye lokalene.

Adressen er: Akersgata 41, 0158 OSLO

Nytt telefonnummer: 22 00 59 10