Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter ORGANISASJONSKONSULENT

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter

ORGANISASJONSKONSULENT

i 50 prosent stilling ved vårt hovedkontor i Oslo fra 01.04.2016. Vi søker etter en person med gode organisasjonskunnskaper og med erfaring fra drift av organisasjoner med flere nivåer.

Følgende oppgaver vil ligge til stillingen:

• Revidering og vedlikehold av opplæringspakke for tillitsvalgte
• Planlegge og gjennomføre kurs i praktisk organisasjonsarbeid for nye fylkessekretærer og fylkesledere
• Være kontaktperson mellom sekretariatet og fylkessekretærene
• Bistå fylkessekretærene/fylkeslagene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av daglig drift/møter/arrangementer, skriving av søknader osv.
• Bistå i planlegging og gjennomføring av sentrale møter og arrangementer
• Drifting og utvikling av organisasjonens nettsider sammen med sekretariatet
• Delta i øvrige sekretariatsoppgaver

Stillingen vil medføre noe reiseaktivitet når det gjelder praktisk hjelp til fylkeslagene.

Sekretariatet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag består av 8 personer. Vi har et godt ar-beidsmiljø og fleksible arbeidstidsbestemmelser. God arbeidslyst og en positiv innstilling til arbeidet er nødvendige forutsetninger.

Lønn etter avtale. Fri pensjonsordning – fri jul og påske. Spørsmål om stillingen kan rettes til Olaf Godli eller John Petter Løvstad på tlf. 22 00 59 10.

Skriftlig søknad sendes innen onsdag 10. februar 2016 til Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Akersgt. 41, 0158 Oslo, eller via e-post til post@smabrukarlaget.no


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as